Skip to main content

INGEZONDEN BERICHT

Maak Europa socialer, groener en veiliger

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: Sociale ongelijkheid, klimaatverandering en toenemende instabiliteit bedreigen de Europese samenleving. Deze problemen vereisen een gezamenlijk plan van aanpak voor een socialer, groener en veiliger Europa.

Een socialer Europa: Bestaanszekerheid voor iedereen door een eerlijk minimumloon, betaalbare huisvesting, toegankelijke zorg en goed onderwijs.

Een groener Europa: Een gezonde planeet is essentieel voor de toekomst van Europa. Daarom moeten we streven naar een economie die geen schade toebrengt aan het klimaat, bijvoorbeeld door woningisolatie, duurzame landbouw en groene energiebronnen.

Een veiliger en stabieler Europa: We moeten de internationale samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie versterken. Onze veiligheid vereist een krachtige Europese defensiesamenwerking en een vastberaden en eensgezind optreden tegen antidemocratische krachten. Tegelijkertijd kan de migratiecrisis alleen worden opgelost door een gezamenlijk asielbeleid te voeren, de grenzen te bewaken, mensen te helpen bij terugkeer naar hun land van herkomst en de oorzaken van migratiestromen aan te pakken door ontwikkelingssamenwerking en vredesstichting te bevorderen.

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni kunnen de inwoners van de gemeente Bergen stemmen voor een socialer, groener en veiliger Europa.

André Vermeulen.