Skip to main content

Dorpsraad schenkt Offere eigen dorpsvlag

Het Limburgse Offere heeft sinds vandaag zaterdag 15 juni 2024 een eigen dorpsvlag. Deze vlag is naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Offerse dorpsraad gemaakt met het doel de onderlinge verbinding tussen de dorpelingen te vergroten en Offere naar buiten uit te dragen.

Ton Wijers van de Dorpsraad presenteerde de vlag aan de voet van de Offerse monumentale kerktoren. Voor de onthulling tekende voormalig Offerse schooljuf Tonny Burgers.

De vlag toont aan de linkerzijde een klimmende leeuw en aan de rechterzijde de kleuren wit/blauw en geel. Het bovenste leeuwendeel refereert aan het wapen van Schenk van Nijdeggen (1400-1709), eigenaar van kasteel Bleijenbeek en Heer van de Heerlijkheid Afferden. De onderste helft van de leeuw verwijst naar het wapen van de familie Van Hoensbroek die van 1709 tot 1937 eigenaar was van kasteel Bleijenbeek en tot 1815 beschikte over de heerlijkheidsrechten van Afferden. De rechterzijde van de vlag verwijst niet alleen naar de Limburgse vlag maar ook naar de periode 1528 tot 1713 toen Overkwartier Gelre van Hertogdom Gelre het in Afferden voor het zeggen had.(blauw/goud-geel). De kleur wit refereert aan de periode dat Afferden in 1713 bij de Vrede van Utrecht toebedeeld werd aan het Pruisisch grondgebied. Een status quo die duurde tot 1802. Voorts staat de kleur geel voor de arme zandgronden en stuifduinen waar Afferden rijk aan is. De kleur blauw staat voor de Maas en de kleur wit voor de wat chauvinistische duiding: 'wat komt er boven Afferden...? niks toch.'

Het ontwerp van de vlag is gemaakt door heraldisch tekenaar/deskundige William Coolen. Mensen uit Offere die deze vlag in huis willen hebben, kunnen een envelop met 10 euro voorzien van naam en adres in de brievenbus deponeren van Ton Wijers, Langstraat 54 in Offere. Hij zorgt er dan voor dat de vlag thuisbezorgd wordt.

Foto: Na de onthulling door Tonny Burgers vertelde Ton Wijers hoe de Offerse vlag tot stand was gekomen.